Het bestuur

bestuur TV Huizen

[HET BESTUUR] [BELANGRIJKE STUKKEN] [STICHTING BLAUW WIT]

HET BESTUUR

TV Huizen is volledig gebaseerd op vrijwilligerswerk. De leden van de vereniging houden de vereniging en alle bijbehorende activiteiten in stand. Het bestuur dat tevens uit vrijwilligers bestaat, zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en zorgt ervoor dat alle taken die door de verschillende commissies worden uitgevoerd op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast zorgen ze ook voor het beleid op de langere termijn.
Eens per jaar organiseert het bestuur een Algemene LedenVergadering (ALV) om met de leden te kunnen overleggen, om toestemming te vragen voor bepaalde zaken door de leden erover te laten stemmen tijdens de vergadering en om belangrijke informatie te delen en samen te brainstormen over de toekomst.

TV Huizen wordt momenteel bestuurd door:

Wanneer je persoonlijke gegevens zoekt van een bestuurs- of commissielid, zoals een telefoonnummer, dan kun je die vinden in de ledenlijst. Om die te bekijken moet je eerst INLOGGEN.

BELANGRIJKE STUKKEN

STICHTING BLAUW WIT
Genoemd naar de kleuren van onze tennisvereniging.

De stichting Blauw Wit is in 2007 in het leven geroepen om de financiering van de toenmalige renovatie van ons tennispark met de 7 SmashCourt banen mogelijk te maken. De stichting bestaat uit een onafhankelijk bestuur, samengesteld  uit leden van de vereniging. Er mag niet meer dan 1 bestuurslid van de tennisvereniging in zitten.

De stichting heeft haar eigen verantwoordelijkheid. Onder de stichting valt het gehele park, verlichting, sproeinstallatie, hekwerken, ballen, fietsenstalling, parkeerterrein, garage, etc. Dit inclusief de grond - in erfpacht - met uitzondering van het clubhuis met het terras en de daar onderliggende grond. Alle grond is in erfpacht  verkregen van de gemeente Huizen. De stichting mag geen winst maken.

De administratie van de stichting wordt op voorschrift van de afspraken met de bank,  de gemeente en het waarborgfonds gecontroleerd door een externe accountant. De stichting rapporteert haar financiĆ«le gegevens aan de ABN-AMRO en het waarborgfonds. De stichting maakt gebruik van een fiscale adviseur. Zowel de accountant als de fiscale adviseur werken tegen vriendentarieven.

Het waarborgfonds geeft jaarlijks een verslag uit over de financiƫle nakoming en positie van de verplichtingen en resultaten van de stichting aan de gemeente, de bank en de stichting. De stichting verstrekt deze gegevens inclusief de notulen van de vergaderingen ongevraagd en onverplicht aan het bestuur van de tennisvereniging.

Het bestuur van de stichting heeft formeel gezien geen verantwoordingsplicht naar de tennisvereniging.
Het bestuur communiceert in een open overleg met de gebruiker van het tennispark - de tennisvereniging - zoveel als noodzakelijk is.

Het huidige bestuur bestaat uit:

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 526 1852

Tennisvereniging Huizen

Bovenmaatweg 94(Parkeerplaats via de Hoofdweg)
1274 RN Huizen