Privacyverklaring

Tennisvereniging Huizen, gevestigd aan Bovenmaatweg 94 te Huizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • tvhuizen.nl Bovenmaatweg 94, Huizen
 • Er is een AVG verantwoordelijke binnen de Tennisvereniging Huizen, het e-mailadres is [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tennisvereniging Huizen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van TV Huizen en omdat u deze zelf aan ons verstrekt door u op te geven voor activiteiten van onze vereniging. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Foto voor de KNLTB pas
 • Foto t.b.v. onze site, app en sociale media

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

TV Huizen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, ook niet die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tennisvereniging Huizen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Plaatsen van foto's t.b.v. onze site, app en sociale media

Geautomatiseerde besluitvorming

Tennisvereniging Huizen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tennisvereniging Huizen) tussen zit. Tennisvereniging Huizen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: KNLTB club voor de ledenadministratie, afhangbord, bardiensten en club app; Davilex (voor de verwerking van de contributie); Toernooiplanner voor toernooien en clubkampioenschappen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tennisvereniging Huizen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de persoonsgegevens 2 jaar na opzegging, voor informatie die valt onder de fiscale bewaarplicht geld een bewaartermijn van 7 jaar.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tennisvereniging Huizen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tennisvereniging Huizen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De KNLTB en persoonsgegevens

De KNLTB verwerkt onder andere persoonsgegevens om uitvoering te geven aan je lidmaatschap bij de KNLTB en de tennisvereniging. Hoe de KNLTB omgaat met persoonsgegevens is terug te lezen in het Privacy Statement.
Leden die geen acties of aanbiedingen van partners van de KNLTB wensen te ontvangen kunnen dat aangeven via het online formulier.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tennisvereniging Huizen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tennisvereniging Huizen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tennisvereniging Huizen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tennisvereniging Huizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 526 1852

Tennisvereniging Huizen

Bovenmaatweg 94(Parkeerplaats via de Hoofdweg)
1274 RN Huizen