Veilig actief

[HET PROJECT] [TV HUIZEN] [MEER INFORMATIE]

HET PROJECT

Veilig Actief is een initiatief van de gemeente Huizen om iedereen veilig, actief, eerlijk en ongedwongen te laten meedoen bij sportieve- en maatschappelijke organisaties in Huizen. Het project wordt gemonitord door de Vrijwilligerscentrale. Anita Campbell is aangesteld om verenigingen, stichtingen en organisaties te begeleiden en te kwalificeren in het proces. Ook TV Huizen werkt hier aan mee.

Het project stelt een vijftal eisen aan onze vereniging:

  1. Het hebben van een vertrouwenscontactpersoon (in- of extern), die bekend is bij ouders en kader.
  2. Aanvraag (gratis) Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor alle vrijwilligers.
  3. Het hebben van omgangsregels voor iedereen en gedragsregels/codes voor vrijwilligers.
  4. Een werkwijze hebben hoe om te gaan met meldingen/ongewenst gedrag en deze informatie delen met ouders en andere betrokkenen via de eigen communicatiekanalen.
  5. Dit onderwerp minimaal 1x per jaar bespreken binnen het bestuur, met leden (bijvoorbeeld tijdens Algemene Ledenvergadering), vrijwilligers en zeker met nieuwe vrijwilligers.

TV HUIZEN

TV Huizen heeft al langere tijd zowel een interne als een externe vertrouwenscontactpersoon, waarmee we aan het eerste punt voldoen. Het bestuur werkt met hen samen om ook aan de andere punten te voldoen, zodat we onze vereniging een sociaal veilige organisatie te mogen noemen.

Voor alle vrijwilligers die met de jeugd werken is er bijvoorbeeld al een VOG aangevraagd en toegekend, maar nog niet voor de vrijwilligers die niet met de jeugd te maken hebben. Dus het tweede punt vergt van ons nog wat aandacht.

Bij de KNLTB geldt er een algemene gedragscode en een gedragscode voor vrijwilligers. Ook zijn voor onze vereniging aanvullende omgangsregels  vastgelegd in het huishoudelijk reglement, het  barreglement en het baanreglement. Hiermee voldoen we dus aan het derde punt.

Ook omtrent punt vier kunnen we zeggen dat we voldoen aan het hebben van een protocol. En met het plaatsen van deze pagina's op de website zijn die ook voor iedereen inzichtelijk. De VCP zorgt ervoor dat deze bij alle leden onder de aandacht wordt gebracht.

In het Ledentevredenheidsonderzoek (LTO) komt ook de sfeer en veiligheid op onze vereniging aan de orde. Helaas kwam in het laatste onderzoek van 2022 naar voren dat enkele (volwassen) leden zich toch nog ge├»ntimideerd voelen. Er blijft dus nog steeds werk aan de winkel voor onze VCP en het bestuur, want dit moeten we met elkaar voorkomen. I├ędereen moet op TV Huizen zichzelf kunnen zijn en volop genieten van de fantastische sport die tennis is. Dus wij zijn niet tevreden met een score van 8,5 op veiligheid.. Wij willen een 10!

MEER INFORMATIE

Wil je meer weten over dit initiatief van de gemeente Huizen? Kijk dan op:

Wil je meer weten over veilig sporten en hoe je daar zelf een bijdrage aan kunt leveren? Kijk dan ook eens op:

  • [NOC*NSF] - Informatie over sport en seksueel grensoverschrijdend gedrag,
  • [Sportplezier.nl] - Tips om pestgedrag binnen jouw sport te voorkomen.

Heb je zelf nog een goede tip? Stuur die dan ajb door aan onze VCP. Dankjewel!

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 526 1852

Tennisvereniging Huizen

Bovenmaatweg 94(Parkeerplaats via de Hoofdweg)
1274 RN Huizen