Stichting Blauw Wit

(Blauw Wit, de kleuren van onze tennisvereniging)

Waarom de Stichting Blauw Wit?

De stichting Blauw Wit is in 2007 in het leven geroepen om de financiering van de renovatie van ons tennispark met de 7 SmashCourt banen mogelijk te maken.

Het bestuur van de Stichting

De stichting bestaat uit een onafhankelijk bestuur, samengesteld  uit leden van de vereniging. Er mag niet meer dan 1 bestuurslid van de tennisvereniging in zitten.

De stichting heeft haar eigen verantwoordelijkheid. 
Onder de stichting valt het gehele park, verlichting, sproeinstallatie, hekwerken, ballen, fietsenstalling, parkeerterrein, garage, etc. Dit inclusief de grond - in erfpacht - met uitzondering van het clubhuis met het terras en de daar onderliggende grond. Alle grond is in erfpacht  verkregen van de gemeente Huizen.

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Adrie Baar, voorzitter
  • Gerard Jungerling, secretaris
  • Huib Hockers, penningmeester

Wat doet de Stichting

Het bestuur is volledig verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het park. De stichting mag geen winst maken.

De administratie van de stichting wordt op voorschrift van de afspraken met de bank,  de gemeente en het waarborgfonds gecontroleerd door een externe accountant. De stichting rapporteert haar financiële gegevens aan de ABN-AMRO en het waarborgfonds.

Het waarborgfonds geeft jaarlijks een verslag uit over de financiële nakoming en positie van de verplichtingen en resultaten van de stichting aan de gemeente, de bank en de stichting. De stichting verstrekt deze gegevens inclusief de notulen van de vergaderingen ongevraagd en onverplicht aan het bestuur van de tennisvereniging.

De stichting maakt gebruik van een fiscale adviseur. Zowel de accountant als de fiscale adviseur werken tegen vriendentarieven.

Het bestuur van de stichting heeft formeel gezien geen verantwoordingsplicht naar de tennisvereniging.
Het bestuur communiceert in een open overleg met de gebruiker van het tennispark - de tennisvereniging - zoveel als noodzakelijk is.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 526 1852

Tennisvereniging Huizen

Bovenmaatweg 94
1274 RN Huizen