Statuten

Statuten vereniging

Op 9 juli 2009 zijn de statuten ondertekend door de voorzitter Ron Mazer en de secretaris Wim Dercksen onder toeziend oog van Moulijn Netwerk Notarissen te Huizen. De laatste wijziging vondt plaats in 2014.

Statuten stichting

De stichting stelt zich ten doel het (doen) oprichten, in stand houden, onderhouden, verkrijgen, beheren waaronder mede begrepen bezwaren, verhuren en exploiteren alsmede het vervangen en uitbreiden van de accommodatie, waaronder begrepen velden (exclusief clubhuis en terras) met toebehoren en faciliteiten, die gebruikt worden door de vereniging: Tennisvereniging Huizen, statutair gevestigd te Huizen, feitelijk gevestigd Bovenmaatweg 94 te 1274 RN Huizen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40516202, of haar rechtsopvolger, dit alles in de meest uitgebreide zin.

Het huidige bestuur van de stichting Blauw Wit bestaat uit de volgende personen:

  • Adrie Baar - Voorzitter
  • Gerard Jungerling - Secretaris
  • Huib Hockers - Penningmeester, afgevaardigde namens het bestuur van de vereniging.

De Stichting is op 4 september 2007 opgericht. De eerste bestuursleden waren:

  • L. van Sunder - Voorzitter
  • R. Mazer - Secretaris
  • R. Hol - Penningmeester, afgevaardigde namens het bestuur van de vereniging.

De oprichtingsakte kunt u hier inzien.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 526 1852

Tennisvereniging Huizen

Bovenmaatweg 94
1274 RN Huizen