Inschrijfvoorwaarden lidmaatschap

  • De contributie dient vóór 1 maart van het verenigingsjaar te worden voldaan. Dit loopt via incasso, aan te geven op het aanmeldingsformulier. 

  • Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk (per e-mail)  vóór 1 februari gedaan te worden bij de ledenadministratie.  Opzeggingen die na deze data binnenkomen kunnen door de KNLTB niet meer worden verwerkt, waardoor wij verplicht zijn de afdracht aan de KNLTB te voldoen.Bij te laat opzeggen zullen wij daarom administratiekosten in rekening brengen. Bij opzeggen na 1 april wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

  • De barexploitatie is bij TV Huizen in eigen beheer. Dit houdt in dat in principe alle leden boven de 18 jaar 3 a 4 x per jaar verplicht zijn bardienst te doen. De bardiensten zijn onderverdeeld in dagdelen en avonddiensten. Leden kunnen aan het begin van het seizoen aangeven waar hun voorkeur naar uitgaat.  Het lidmaatschap van tennisvereniging TV Huizen is onlosmakelijk verbonden met het draaien van bardiensten.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 526 1852

Tennisvereniging Huizen

Bovenmaatweg 94
1274 RN Huizen