Ledenadministratie

De ledenadministratie valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris en wordt bijgehouden door:

De heer Rob van der Krogt
Bovenmaatweg 324
1274 RX  Huizen
Tel. 035-8884242
Mobiel: 06-48402327
E-mail: [email protected]

Omschrijving

De ledenadministrateur is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van de vereniging en haar leden in de KNLTB-administratie. Wijzigingen in bijvoorbeeld NAW-gegevens en nieuwe leden worden doorgegeven aan de Automatiseringsservice Verenigingen (AsV) van de KNLTB. Aanmeldingen van nieuwe leden worden binnen één werkdag verwerkt. 

Nieuwe passen voor bestaande leden 

Ieder jaar maakt de KNLTB een nieuwe ledenpas voor alle bestaande leden. Deze passen worden vanaf begin februari geproduceerd en tussen begin februari en eind eerste week van maart aan de ledenadministraties verstuurd. 

Binnenkort gaat dit veranderen en stapt de KNLTB over op digitale ledenpassen. Lees hier meer over op de KNLTB-website.

Nieuwe pas na wijzigingen en/of voor nieuwe leden

Als de geboortedatum, het geslacht van een bestaand lid wijzigt of een nieuw lid zich aanmeldt, wordt een nieuwe ledenpas gemaakt en opgestuurd in de narun. Wanneer de ledenadministratie een pasfoto van een bestaand lid vervangt door een nieuwe foto dient hij zelf aan te geven dat hij een nieuwe pas voor het betreffende lid wenst te ontvangen. 

Nieuwe passen vanaf Maart

Van maart (ná de eerste mutatierun) tot en met december gebeurt dit in wekelijkse runs (ook in november en december) waarbij geldt dat gegevens (ook pasfoto's) die op donderdag binnenkomen nog meegaan in de run. De passen worden aan het eind van de week er op verstuurd. In januari worden er géén passen aangemaakt. U kunt in deze periode wel eventueel een noodpas aanvragen

Duplicaatpas na verlies of diefstal

Als een lid de KNLTB-ledenpas is kwijtgeraakt (door verlies, diefstal e.d.) moet hij/zij contact opnemen met de ledenadministrateur van de vereniging. Deze kan een nieuwe pas voor hem/haar aanvragen. De kosten voor het opnieuw aanvragen van een ledenpas zijn 5 euro.

Verschil ledenpas en noodpas

Er zijn twee opties: een nieuwe pas aanvragen of een noodpas aanvragen. Een nieuwe ledenpas zal met de eerstvolgende passenrun aangemaakt en verzonden worden. Een noodpas (indien voor 15:00 aangevraagd) wordt dezelfde dag naar het lid zelf gestuurd, tenzij de ledenadministrateur aangeeft dit niet te willen.

Leden kunnen geen wijzigingen in speelsterkte doorgeven aan de AsV. Alleen de ledenadministrateur kan middels een speciaal formulier een speelsterkte aanvragen. De speelsterkte wordt bepaald op basis van het Dynamische Speelsterkte Systeem.

De ledenadministratie kan gedurende het hele jaar wijzigingen doorgeven. De KNLTB vraagt om wijzigingen voor het nieuwe seizoen voor eind januari in te sturen, zodat alle mutaties voor de eerste passenrun verwerkt zijn. 

Er worden alleen nog digitale mutaties verwerkt.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 526 1852

Tennisvereniging Huizen

Bovenmaatweg 94
1274 RN Huizen