Instructie Verantwoord Schenken

Let op: de instructie is niet optioneel: het is een verplichting. Geen instructie gevolgd: geen (verlenging van je) pasje.

Per 1 januari 2014 is er een grote wijziging in de Drank- en Horecawet doorgevoerd. Kort gezegd houdt dit het volgende in:

 • Handhaving naar gemeente ipv het rijk
 • Leeftijd gebruik alcohol van 16 naar 18
 • Meer controle op opening en schenktijden
 • Alle vrijwilligers de cursus volgen Instructie Verantwoord Alcoholgebruik
 • Jongeren onder de 18 jaar in bezit van alcohol zijn strafbaar, ook de alcoholverstrekkers/verkopers zijn strafbaar.

Belangrijkste redenen voor de vernieuwde wetgeving zijn:

 • Alcoholgebruik onder jongeren terugdringen
 • Jongeren minder overmatig te laten drinken
 • Het terugdringen van alcohol gerelateerde overlast

Wat merken we ervan:

 • Meer controle (extra BOA’s aangenomen)
 • Nieuwe vergunning noodzakelijk
 • Meer verantwoording bij de bardienstvrijwilligers

De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een sportkantine. Om daar zeker van te zijn heeft het bestuur in de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 13 november 2014 aangegeven dat wij van alle leden vragen om deze instructie te voltooien voordat de bardiensten worden ingedeeld. Gebleken is, dat dit nog niet door iedereen is gedaan. Bij deze een herhaalde oproep!

Schrik niet, de instructie is een heel eenvoudige multiple choise test, waarbij foute antwoorden direct kunnen worden hersteld. Het belangrijkste is dat iedereen die achter de bar een biertje tapt, wat meer inzicht krijgt in de spelregels rondom de Drank- en Horecawet. Het kost je hooguit 10 minuten. Aan het eind krijg je een certificaat. De bedoeling is dat je dit certificaat ook doorstuurt naar onze barcommissie (in de test is dat het email-adres van de barverantwoordelijke). Je kunt hiervoor het email adres van Cor Heemskerk invullen: [email protected].  Hij krijgt dan een afschrift en deze wordt bij de bar beschikbaar wanneer er controle van een BOA komt.

Doe het gelijk even: vul hier de instructie in !

Lukt het u niet om de instructie te volgen, bijvoorbeeld omdat u geen computer heeft, neem dan contact op met Cor Heemskerk.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 526 1852

Tennisvereniging Huizen

Bovenmaatweg 94
1274 RN Huizen