Competitiereglement

TV Huizen biedt verschillende vormen van competitie aan in het voor- en najaar. De afgelopen jaren zijn met succes de recreatieve competities door de week en ’s avonds onder de aandacht van de leden worden gebracht. In 2016 ontwikkelde de KNLTB nieuwe competitievormen. TV Huizen volgt de ontwikkelingen en zal de nieuwe competitievormen ook aanbieden voor zover onze baanbezetting dat toelaat. Ieder jaarlid kan zich opgeven voor de competitie, zowel als team door de captain of individueel.

Afspraken inschrijven competitie

De TC respecteert zoveel mogelijk de voorkeur voor een teamsamenstelling. Een team bestaat uit minimaal 5, maar liever 6 of meer personen. Leden die zich individueel opgeven worden - in overleg met de captain-  toegevoegd aan een passend bestaand team dat uit 4 leden bestaat of er wordt gekeken of er een nieuw team geformeerd kan worden.  In geval van onvoldoende baancapaciteit hanteert de TC de volgende plaatsingscriteria: -        Teamsamenhang -        Actieve wedstrijdspeler -        Behaalde resultaten competitie en clubkampioenschappen   -        Betrokkenheid bij TV Huizen -        Speelt nog geen competitie op een andere dag De TC is uiteindelijk verantwoordelijk voor de indeling. Voor de vrijdagavond geldt Vol is Vol. Als er meer teams inschrijven dan de baanbezetting dit toelaat zal er uiteindelijk geloot worden. Een uitgeloot team krijgt automatisch voorrang bij de 1ste daaropvolgende competitieronde. Bij een overinschrijving op de andere dagen beslist de TC.. Een team dat zicht terugtrekt uit de competitie, op basis waarvan TV Huizen een boete krijgt, betaalt deze boete.

Dispensatie

Dispensatie (2x spelen in een week) wordt bij hoge uitzondering verleend. Dat kan bijvoorbeeld zijn in het geval dat een bestaand team zich terug moet trekken in verband met te weinig spelers. Als er andere -gelijkwaardige- spelers beschikbaar zijn, krijgen die voorrang. In een team mag niet meer dan 1 dispensatiespeler meespelen. Voorwaarden vanuit de KNLTB zijn dat dispensatiespelers minimaal 4 x moeten uitkomen voor de competitiesoort en dat dispensatiespelers niet mogen invallen in een andere competitieteam. Eerder verleende dispensatieverzoeken geven geen rechten. Ieder jaar dient er opnieuw een verzoek te worden ingediend bij de TC met opgave van reden. De TC beoordeelt de verzoeken.

Vereniging Competitieleider

De VCL valt onder de technische commissie. De VCL van TV Huizen maakt de baanindeling voor de competitie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de “flexibele baanindeling” zodat er optimaal gebruikt wordt gemaakt van de banen. De VCL werkt met een poule van competitieleiders die onder verantwoording van een gediplomeerde competitieleider de competitie op zaterdagen en zondagen in goede banen leiden. Het streven is om de poule van competitieleiders uit te breiden. De huidige VCL is Ilco Holsheimer ([email protected])

Competitiereglement KNLTB 

Het competitiereglement van de KNLTB vindt u op de website van de KNLTB.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 526 1852

Tennisvereniging Huizen

Bovenmaatweg 94
1274 RN Huizen