LIDMAATSCHAP TV HUIZEN VOOR SENIOREN (18+)

Bent u ouder dan 18 jaar en wilt u lid worden van onze gezellige vereniging? Dan kunt uzich eenvoudig aanmelden voor het lidmaatschap door onderstaand formulier in te vullen.
U print dit formulier uit en doet er een recente pasfoto (35x45mm) bij. Bent u in bezit van een (oud) bondsnummer vul dit dan ook in. Daarna stuurt u dit formulier (met vermelding van uw bondsnummer) naar:

Ledenadministratie TV Huizen
Bovenmaatweg 324
1274 RX Huizen

Het jaarseizoen loopt van 1 april tot 1 april.
Het winterseizoen loopt van 1 oktober tot 1 april.

Achternaam:
Voorletters:
Roepnaam:
Geboortedatum:
Geslacht: M V
Indien bekend KNLTB bondsnr.
Beroep:
Postadres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
IBAN:
Aangemeld door (of zelf):
Type lidmaatschap:

Jaarlidmaatschap € 185,-
Winterlidmaatschap € 92,50
Vriend van TV Huizen € 30,- (ook voor junioren en mini's)
Studenten jaarlidmaatschap € 100,-

Incasso verklaring:

Door het invullen van dit formulier geeft u toestemming aan TV Huizen om via een incasso-opdracht het abonnementsgeld van uw rekening af te schrijven.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Gezinslid: Ja
Nee
Aanmeldingsdatum:
Handtekening

Opzeggen lidmaatschap: 

1. Jaarlidmaatschap
Opzegging dient te geschieden 4 weken voor het einde van het VERENIGINGS-jaar (31 december).
2. Winterlidmaatschap 
Opzegging dient te geschieden voor 1 februari.

Opzeggingen die na deza data binnenkomen kunnen wij niet tijdig aanleveren bij de KNLTB en worden dus niet meer verwerkt door de KNLTB waardoor wij verplicht zijn de afdracht aan de KNLTB te voldoen.

Bij te laat opzeggen zullen wij daarom administratie kosten in rekening brengen, bij opzeggen na 1 april wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
In te vullen door ledenadministrateur:

Bondsnummer:

Lid m.i.v. seizoen:

Pasfotonummer:

Invoeringsdatum:

Lidnummer: